Техника

ДАРК 2002 извършва демонтаж, цялостно разрушаване и рекултивация на всякакви видове обекти на територията на страната – жилищни, промишлени и други. Разрушаването е механизирано, безвзривно събаряне на сгради и съоръжения с различна височина, конструкция и обем от промишлен и жилищен тип, временни и постоянни постройки, комини; разрушаване на твърди материали – бетон, скали, стоманобетон. Рекултивацията включва почистване и подравняване на терена, събиране, транспортиране и изхвърляне на строителните отпадъци, сортиране на металните отпадъци по ред и условия, определени от възложителя.

В зависимост от обекта, след подробен анализ и подготвителна дейност ДАРК 2002 разполага с високоефективни машини, екипирани с различни челюсти според целта за рязане на метал и бетон, хидравлични чукове и малки машини, пригодени за по-специфични разрушавания и достъп до труднодостъпни места.

Собствен техника:

Транспортно обезпечение за персонал, инвентар и резервни части:

  • Камион-платформа ИВЕКО
  • Бус „Мерцедес“ оборудван с кран Q=2 т.
  • ФИАТ Добло – 3 бр.

 

ДАРК 2002 има широк спектър от партньори, което позволява осигуряване на всякаква необходима техника за извършване на всичките етапи на разрушаване и рекултивация. Според спецификацията на конкретния обект, екипа на ДАРК 2002 ще Ви предложи най-прецизния метод и машини за изпълнение на заданието.

За всякакви допълнителни въпроси може да се свържете с нас.