За нас

ДАРК 2002 ЕООД е основано през 2002г. в гр.София. ДАРК 2002 ЕООД работи в няколко направления – търговия с метали, доставка и поддръжка на съоръжения с повишена опасност, строителство и разрушителни работи.

Дружеството е с традиции в търговията с черни метали. Едноличният му собственик е инженер-металург и работи със завод „Кремиковци” АД от 1996 г. В началото фирмата търгува с метални продукти, производство на „Кремиковци” АД и „Железара” – Македония, предназначени за износ в Турция и Италия. С течение на времето ДАРК 2002 се специализира предимно в търговията на плоски метални продукти, първокачествени, второкачествени и нестандартни метали – горещо и студено валцувана, поцинкована и пластифицирана ламарина, както и безшевни тръби. Фирмата създаде близко сътрудничество и се ползва с доверието на специализирани в металургичния бранш компании като „Grup Metal” (Турция), SO.GE. CO (Италия), EMMESSE (Италия) и др.

През 2007 г. ДАРК 2002 разшири дейността си, като започна да предлага съоръжения за извършване на довършителни работи в строителството – хидравлични товарни платформи, товаро-пътнически подемници и други съпътстващи машини с различни приложения.

Същевременно, в периода 2007–2009 г., използвайки част от тези съоръжения, ДАРК 2002, съвместно с „БУЛ-ИСТ” ЕООД (друго дружество, собственост на едноличния собственик на ДАРК 2002), в качеството си на инвеститор, върху собствена земя реализира строителство на Бизнес център в град София (бул. „Ботевградско шосе” № 316), с което придоби опит и в областта на строителството.

От 2009г. фирмата включи в дейността си поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения с повишена опасност – товароподемни кранове, бордови кранове, товароподемни колички, електрически телфери и монорелсови пътища, товарозахранващи приспособления, подвижни работни площадки, багери, парни и водогрейни котли, съоръжения под налягане.

 

ДАРК 2002 ЕООД извършва следните услуги по допълнително обезпечаване на контрол:

 1. Дебелометрия
 2. Ултразвукова дефектоскопия
 3. Геодезически измервания
 4. Измервания на импеданс на контура фаза-защитен проводник
 5. Измервания на подкранови пътища и изготвяне на нивелачни снимки
 6. Изработка на паспорти и техническа документация на кранови съоръжения.
 7. Диагностициране на проблеми в хидрвлични системи
 8. Замерване показатели на хидравлични системи

 

От 2011г., „ДАРК 2002” ЕООД извършва дейности по събаряне, цялостно разрушаване и рекултивация на всякакви видове обекти на територията на страната – жилищни, промишлени и други. Разрушаването е механизирано безвзривно събаряне на сгради и съоръжения с различна височина, конструкция и обем от промишлен и жилищен тип, временни и постоянни постройки, комини; разрушаване на твърди материали – бетон, скали, стоманобетон. Рекултивацията включва почистване и подравняване на терена, събиране, транспортиране и изхвърляне на строителните отпадъци, сортиране на металните отпадъци по ред и условия, определени от възложителя.

Във връзка с гореизложеното, ДАРК-2002 ЕООД притежава лиценз за транспортиране и управление на отпадъци – №12-РД-1347-00 и допълнен с регистрационен документ №12-РД-1347-01

ДАРК 2002 ЕООД е лицензирана по международната система за управление на качеството ISO 9001, по ISO 14001 – Система за управление на околната среда и  по  OHSAS 18001- Система за управление на здравето и безопасността при работа./span>

 

ДАРК 2002 ЕООД предлага /на своите клиенти/ съдействие и консултация във всички етапи на разрушителния процес:

 • избор на подходяща разрушителна техника;
 • набавяне на всички необходими разрешения;
 • изготвяне на инженерни проекти;
 • изготвяне на ПБЗ, ПУСО, ВОД ,планове за противопожарна и аварийна безопасност;
 • фактическо разрушаване на обекта, включително най-добрите решения за рекултивация на терените.

Дружеството се стреми към постоянно обновяване на техниката и оборудването си, с цел оптимизиране и модернизиране на работния процес.