HYUNDAI 450 LC 7-A DEMOLITION

 

  • Работно тегло 55 тона
  • Прикачен инвентар
  1. Дълго рамо – дължина 28м;
  2. Късо рамо – дължина 14м;
  3. Кофа – 3 м3
  4. Мултипроцесор – първичен разрушител – VTN15 – за дълго рамо – 2т
  5. Мултипроцесор – VTN35 за късо рамо – 4т
  • челюсти за разрушаване
  • челюсти за рязане на метал