Услуги

Поддръжка

Поддръжка

Сервизна поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения с повишена опасност.

Разрушаване

Разрушаване

Разрушаване и рекултивация на обекти

Търговия

Търговия

Търговия с метални продукти

Продажби

Продажби

Продажба и монтаж на строителни платформи

За нас

За нас

„ДАРК 2002“ ЕООД