Дейност

Продажба и монтаж на строителни платформи

ДАРК 2002 е изключителен представител за Република България на HYDRO MOBILE, Канада – производител на товарни платформи, и на GOIAN, Испания – производител на подемни съоръжения.

Съоръженията могат да се използват за всички видове довършителни работи в етапите от процеса на строителството, независимо от вида на използваните материали и инструменти или от естеството (предназначението) на обекта. Ползването на съоръженията намалява значително физическото усилие и времето, за което се изпълняват специфичните СМР, повишава качеството и, не на последно място, понижава себестойността на изпълнение.

Предлагаме за продажба на следните строителни платформи:

Goian – Spain

Goian са специалисти в проектирането, производството и комерсиализацията на подемни съоръжения, предназначени за строителство.

  • GA-250 – Елеватор за вятърни централи
  • GP 30 – Мачтова работна платформа
  • GP 40 – Мачтова работна платформа
  • GM 1500 – Товарен подемник

В зависимост от вида, естеството и други характеристики на обекта, съоръженията се предлагат в различна конфигурация. Специалистите ни ще определят необходимата спецификация. По желание, при продажба ДАРК 2002 извършва и необходимия монтаж на място.

ДАРК 2002 организира курсове на обучение за работа със съоръженията и оказва последваща техническа помощ.

Опитът ни като доставчик по проекти е представен чрез доставка, монтаж и поддръжка на такива съоръжения на обекти в страната, между които са: „Дизайн продукт” ООД, „Арт Систем П и П” ЕООД, „Атлантик Си Ай Ди” ЕООД, „Ади 21” ЕООД и др.