Дейност

Разрушаване и рекултивация на обекти

 

Етапи от процесите по демонтаж, разрушаване и рекултивация:

Подготвителни работи  Първично разрушаване Вторично разрушаване  Рекултивация 

 

ДАРК 2002 извършва дейности по събаряне, цялостно разрушаване и рекултивация на всякакви видове обекти на територията на страната – жилищни, промишлени и други. Разрушаването е механизирано безвзривно събаряне на сгради и съоръжения с различна височина, конструкция и обем от промишлен и жилищен тип, временни и постоянни постройки, комини; разрушаване на твърди материали – бетон, скали, стоманобетон. Рекултивацията включва почистване и подравняване на терена, събиране, транспортиране и изхвърляне на строителните отпадъци, сортиране на металните отпадъци по ред и условия, определени от възложителя.

Дружеството разполага с квалифициран екип. В зависимост от обекта се осигуряват високоефективни машини, екипирани с различни челюсти според целта за рязане на метал и бетон, хидравлични чукове, багери и малки машини, пригодени за по-специфични разрушавания и достъп до труднодостъпни места. Могат да се осъществяват операции с помощта на системи укрепващи и телескопични кранове за пълно разрушаване на виадукти, етажи на голяма височина, демонтаж на силози.

ДАРК 2002 предлага на своите клиенти съдействие и консултация във всички етапи на разрушителния процес:

  • избор на подходяща разрушителна техника;
  • набавяне на всички необходими разрешения;
  • изготвяне на инженерни проекти;
  • изготвяне на планове за управление, за безопасност и здраве и за противопожарна и аварийна безопасност;
  • фактическо разрушаване на обекта, включително най-добрите решения за рекултивация на терените.

Разполагаема техника: