Дейност

Търговия с метални продукти

ДАРК 2002 осъществява търговия с черни метали, доставка, внос, износ и всички свързани реекспортни и логистични операции.

Дружеството работи основно на пазара на Балканския полуостров и страните от Европейския съюз, но има клиенти и на българския пазар.

ДАРК 2002 търгува със следните плоски продукти:

  • горещо валцoвана ламарина;
  • студено валцoвана ламарина,
  • поцинкована ламарина,
  • пластифицирана ламарина,
  • безшевни тръби

Условията на всяка доставка се уреждат с договор, включващ спецификация, цена и начин на плащане, срок на доставка и др., съобразно вида на продуктите, след проведени предварителни разговори.

Наши клиенти са: „Grup Metal”, Турция; SO.GE.CO, Италия, EMMESSE, Италия и други.