Вторичен етап

Вторичното разрушаване се извършва с багер, оборудван с хидравлична ножица за разрушаване, с челюсти за натрошаване; за металните конструкции се използват челюсти за рязане на метал. Стоманобетонните плочи се разрушават чрез изрязване на ленти успоредно на главната армировка, бетонното желязо се отделя от бетона, като сваленият бетон се пулверизира до приблизително еднородна фракция, определена от възложителя и металът се реже в определени размери. Строителните отпадъци се сепарират (от бетона и метала се отделят тухли и други), товарят се на камиони и/или вагони и се извозват.